Author Archives: Nguyễn Gia Huy

Quyết định số 697/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cứu đói cho tỉnh Hà Giang

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 697/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/05/2010
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu V/v xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cứu đói cho tỉnh Hà Giang
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định

Quyết định số 698/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v bổ sung gạo hỗ trợ cứu đói thời kỳ giáp hạt năm 2010 cho tỉnh Quảng Bình

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 698/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/05/2010
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu V/v bổ sung gạo hỗ trợ cứu đói thời kỳ giáp hạt năm 2010 cho tỉnh Quảng Bình
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định

Quyết định số 799/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v hỗ trợ gạo cứu đói thời kỳ giáp hạt năm 2010 cho tỉnh Nghệ An

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 799/QĐ-TTG
Ngày ban hành 04/06/2010
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu V/v hỗ trợ gạo cứu đói thời kỳ giáp hạt năm 2010 cho tỉnh Nghệ An
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định

Quyết định số 910/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v bổ sung kinh phí phòng chống và khắc phục hậu quả hạn hán vụ Đông Xuân năm 2009-2010 cho các địa phương (đợt 3)

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 910/QĐ-TTG
Ngày ban hành 17/06/2010
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu V/v bổ sung kinh phí phòng chống và khắc phục hậu quả hạn hán vụ Đông Xuân năm 2009-2010 cho các địa phương (đợt 3)
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định

Quyết định số 996/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v xuất thuốc sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Nghệ An phòng, chống dịch bệnh

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 996/QĐ-TTG
Ngày ban hành 30/06/2010
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu V/v xuất thuốc sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Nghệ An phòng, chống dịch bệnh
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định

Quyết định số 997/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v hỗ trợ gạo cứu đói thời kỳ giáp hạt năm 2010 cho tỉnh Quảng Ngãi

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 997/QĐ-TTG
Ngày ban hành 30/06/2010
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu V/v hỗ trợ gạo cứu đói thời kỳ giáp hạt năm 2010 cho tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định

Quyết định số 1083/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v xuất hàng dự trữ quốc gia phục vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2010

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 1083/QĐ-TTG
Ngày ban hành 14/07/2010
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu V/v xuất hàng dự trữ quốc gia phục vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2010
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định

Quyết định số 1221/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Sơn La để khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 1221/QĐ-TTG
Ngày ban hành 16/07/2010
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu V/v hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Sơn La để khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định

Quyết định số 1436/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v hỗ trợ gạo cứu đói cho các địa phương khắc phục hậu quả hạn hán năm 2010

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 1436/QĐ-TTG
Ngày ban hành 10/08/2010
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu V/v hỗ trợ gạo cứu đói cho các địa phương khắc phục hậu quả hạn hán năm 2010
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định

Thông tư số 07/2021/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch : Quy định về tập huấn chuyên môn thể thao đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 07/2021/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành 08/09/2021
Ngày có hiệu lực 01/12/2021
Người ký Nguyễn Văn Hùng
Trích yếu Quy định về tập huấn chuyên môn thể thao đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Phân loại Thông tư