Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND của UBND Tỉnh Kon Tum : V/v đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng năm 2008, lập thành tích kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái Quốc

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 02/2008/CT-UBND
Ngày ban hành 30/01/2008
Người ký Hà Ban
Trích yếu V/v đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng năm 2008, lập thành tích kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái Quốc
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Kon Tum
Phân loại Chỉ thị
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: CT2UB.DOC (35328 Byte)
Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: