Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND của UBND Tỉnh Lào Cai : Về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008


Thông qua Qui hoạch phát triển sản xuất rau an toàn tỉnh Lào Cai đến
2010, định hướng 2015

Sở
Nông nghiệp và PTNT


Thông qua Qui hoạch phát triển ngành thủy sản tỉnh Lào Cai đến 2010 và
định hướng đến năm 2020

Sở
Nông nghiệp và PTNT


Thông qua Qui hoạch phát triển cây hoa tỉnh Lào Cai đến 2010, định hướng
đến 2015.

Sở
Nông nghiệp và PTNT

Qui
hoạch mở rộng Khu thương mại Kim Thành (giai đoạn 2)

Sở
Xây dựng


Thông qua Đề án củng cố kiện toàn và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
nông nghiệp nông thôn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2008- 2015

Sở
Nông nghiệp và PTNT


soát, bổ sung qui hoạch phát triển hệ thống thủy lợi tỉnh Lào Cai

Sở
Nông nghiệp và PTNT


soát, bổ sung qui hoạch hệ thống giao thông tỉnh, huyện và giao thông
nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Sở
Giao thông vận tải


soát, bổ sung qui hoạch mạng lưới trường học tỉnh Lào Cai

Sở
Giáo dục và Đào tạo


soát, bổ sung qui hoạch mạng lưới y tế tỉnh Lào Cai

Sở Y
tế


soát, bổ sung qui hoạch sắp xếp dân cư tỉnh Lào Cai

Ban
Dân tộc tỉnh

Qui
hoạch mở rộng thị trấn Sa Pa ( giai đoạn 2)

Sở
Xây dựng

Ban
hành Qui chế hoạt động Quĩ hỗ trợ người nghèo tỉnh Lào Cai

Sở
LĐ TBXH


soát bổ sung qui hoạch thị trấn Bắc Hà và một số trung tâm cụm xã trên
địa bàn

Sở
Xây dựng

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 02/2008/CT-UBND
Ngày ban hành 22/01/2008
Người ký Nguyễn Hữu Vạn
Trích yếu Về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Phân loại Chỉ thị
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: CT2UB.DOC (208384 Byte)

Bài viết cùng chủ đề: