Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND của UBND Tỉnh An Giang : Về việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp

Long
Xuyên, ngày 25 tháng 6 năm 2008

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 04/2008/CT-UBND
Ngày ban hành 25/06/2008
Người ký Lâm Minh Chiếu
Trích yếu Về việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh An Giang
Phân loại Chỉ thị
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: CT4UB.DOC (36864 Byte)
Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: