Chỉ thị số 07/2002/CT-UB của UBND Tỉnh Kon Tum : V/v chấn chỉnh và tăng cường quản lý Nhà nước về nhà đất và xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh.

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 07/2002/CT-UB
Ngày ban hành 16/05/2002
Người ký Y Vêng
Trích yếu V/v chấn chỉnh và tăng cường quản lý Nhà nước về nhà đất và xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh.
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Kon Tum
Phân loại Chỉ thị
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: CT7UB.RTF (13274 Byte)

Bài viết cùng chủ đề: