Chỉ thị số 08/2002/CT-UB của UBND Tỉnh Cần Thơ : Về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, súng săn, súng hơi

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 08/2002/CT-UB
Ngày ban hành 28/03/2002
Người ký Nguyễn Phong Quang
Trích yếu Về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, súng săn, súng hơi
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Cần Thơ
Phân loại Chỉ thị
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: CT8UB.RTF (12005 Byte)

Bài viết cùng chủ đề: