Chỉ thị số 09/2002/CT-UB của UBND Tỉnh Phú Thọ : Tổng điều tra chất lượng quân nhân dự bị năm 2002

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 09/2002/CT-UB
Ngày ban hành 16/05/2002
Người ký Nguyễn Hữu Điền
Trích yếu Tổng điều tra chất lượng quân nhân dự bị năm 2002
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Phú Thọ
Phân loại Chỉ thị
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: CT9UB.RTF (20529 Byte)

Bài viết cùng chủ đề: