Chỉ thị số 14/2002/CT-UB của UBND TP Hồ Chí Minh : V/v triển khai Chỉ thị của TTCP về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới.

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 14/2002/CT-UB
Ngày ban hành 04/06/2002
Người ký Mai Quốc Bình
Trích yếu V/v triển khai Chỉ thị của TTCP về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới.
Cơ quan ban hành UBND TP Hồ Chí Minh
Phân loại Chỉ thị
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: CT14UB.RTF (24623 Byte)

Bài viết cùng chủ đề: