Chỉ thị số 22/2002/CT-UBBT của UBND Tỉnh Bình Thuận : V/v Triển khai thực hiện Chỉ thị 26/2001/CT-TTg ngày 09/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại.

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 22/2002/CT-UBBT
Ngày ban hành 16/05/2002
Người ký Huỳnh Tấn Thành
Trích yếu V/v Triển khai thực hiện Chỉ thị 26/2001/CT-TTg ngày 09/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại.
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Bình Thuận
Phân loại Chỉ thị
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: CT22UB.RTF (15098 Byte)
Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: