Chỉ thị số 25/2002/CT-UBBT của UBND Tỉnh Bình Thuận : V/v Tổ chức triển khai thực hiện Tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2002.

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 25/2002/CT-UBBT
Ngày ban hành 22/05/2002
Người ký Huỳnh Tấn Thành
Trích yếu V/v Tổ chức triển khai thực hiện Tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2002.
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Bình Thuận
Phân loại Chỉ thị
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: CT25UB.RTF (175616 Byte)

Bài viết cùng chủ đề: