Chỉ thị số 34/2008/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước


____________________________________________________

Hà Nội, ngày 03 tháng
 12 năm 2008

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 34/2008/CT-TTG
Ngày ban hành 03/12/2008
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Chỉ thị
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: CT34TTG.DOC (68096 Byte)

Bài viết cùng chủ đề: