Công văn số 4407/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ : V/v kiểm tra việc rà soát hiện trạng quản lý, sử dụng đất NLTQD

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 4407/VPCP-KTN
Ngày ban hành 04/07/2008
Người ký Phạm Viết Muôn
Trích yếu V/v kiểm tra việc rà soát hiện trạng quản lý, sử dụng đất NLTQD
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Phân loại Công văn
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: CV4407VPCP.DOC (28672 Byte)

Bài viết cùng chủ đề: