Điều hành số 14/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp : Chuyển Xí nghiệp Khai thác & Chế biến Cao lanh thành CTy Cổ phần Cao lanh Hải Dương

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 14/QĐ-BCN
Ngày ban hành 02/04/2002
Người ký Nguyễn Xuân Thuý
Trích yếu Chuyển Xí nghiệp Khai thác & Chế biến Cao lanh thành CTy Cổ phần Cao lanh Hải Dương
Cơ quan ban hành Bộ Công nghiệp
Phân loại Điều hành
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: DH14BCN.RTF (14701 Byte)

Bài viết cùng chủ đề: