Chi tiết câu hỏi :

Nhà thầu A xếp thứ nhất được mời về thương thảo hợp đồng. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, nhà thầu A xin được thay đổi vị trí chỉ huy trưởng do thời điểm thương thảo, nhân sự mà nhà thầu đề xuất trong hồ sơ dự thầu không bảo đảm sức khỏe nên không tham gia dự án được (có giấy khám sức khỏe của bệnh viện).

Nhưng nhân sự mới mà nhà thầu xin thay đổi không đáp ứng các yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu (các nhân sự còn lại của nhà thầu không có tên trong gói thầu đều không đáp ứng để thay thế).

Tôi xin hỏi, trường hợp thương thảo hợp đồng không thành công thì có bị tịch thu bảo đảm dự thầu không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp tại thời điểm thương thảo hợp đồng, có bằng chứng chứng minh nhân sự nhà thầu đã đề xuất trong hồ sơ dự thầu không bảo đảm sức khỏe để thực hiện gói thầu thì nhà thầu được phép thay thế nhân sự khác tương đương hoặc tốt hơn nhân sự đã đề xuất trong hồ sơ dự thầu.

Việc tịch thu bảo đảm dự thầu thực hiện theo quy định tại Khoản 8 Điều 11 Luật Đấu thầu, theo đó:

“Điều 11. Bảo đảm dự thầu

8. Bảo đảm dự thầu không được hoàn trả trong các trường hợp sau đây:

a) Nhà thầu, nhà đầu tư rút hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;

b) Nhà thầu, nhà đầu tư vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại Khoản 4 Điều 17 của Luật này;

c) Nhà thầu, nhà đầu tư không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 66 và Điều 72 của Luật này;

d) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng;

đ) Nhà đầu tư không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng”.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: