Chi tiết câu hỏi :

Tôi là lao động tự do, không có công việc cố định. Trưởng ấp cho biết, tôi không được hỗ trợ vì không có nghề nghiệp theo quy định. Em tôi làm bốc vác mía cũng không được hỗ trợ, theo trả lời của trưởng ấp là phải làm bốc vác ở cảng, chợ mới thuộc đối tượng. Cuộc sống của chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, đề nghị chính quyền xem xét hỗ trợ.

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Khác

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp của ông Đạt phản ánh gồm các công việc: Lao động làm thuê (tiền lương tính theo ngày, nơi làm việc không cố định); bốc vác mía, phân bò (công việc bốc vác theo thực tế của địa phương) chưa nằm trong nhóm công việc, lĩnh vực thuộc đối tượng hỗ trợ theo Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh Bến Tre quy định hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Hiện nay Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bến Tre đang trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung đối tượng hỗ trợ theo Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh, trong đó có đề nghị bổ sung các đối tượng: “Người làm thuê (tiền lương tính theo ngày, nơi làm việc không cố định); người làm công việc bốc vác (tại các chợ, bến tàu, bến sông, bến xe, bến cảng, nhà kho hoặc tại địa điểm khác theo thực tế của từng địa phương)…”.

Khi quyết định ký ban hành sẽ thông báo rộng rãi cho người dân biết để kê khai theo quy định. Khi đó, đề nghị ông Đạt liên hệ với UBND xã An Bình Tây để được hướng dẫn cụ thể.

Đánh giá!
Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: