Chi tiết câu hỏi :

Công việc của tôi thuộc danh mục nhóm công việc được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch theo quyết định của UBND tỉnh. Tôi thấy những người làm thợ hồ đã được nhận hỗ trợ, nhưng đơn của tôi gửi đi đã 1 tháng chưa thấy hồi âm. Đề nghị chính quyền địa phương kiểm tra, giải quyết.

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Khác

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre trả lời vấn đề này như sau:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã đề nghị UBND xã Sơn Hòa rà soát về trường hợp phản ánh của bà Trúc. Được biết, công việc của bà Trúc là làm thuê trong cơ sở làm đẹp.

Theo Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh Bến Tre quy định hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh thì công việc làm thuê trong cơ sở làm đẹp thuộc nhóm công việc, lĩnh vực được hỗ trợ.

Hồ sơ của bà Trúc đã được Hội đồng xã xét duyệt và nộp hồ sơ (đợt 3) về Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Châu Thành, khi nào có kinh phí sẽ thông báo đến bà Trúc.

Đánh giá!
Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: