Chi tiết câu hỏi :

Công ty tôi tổ chức đấu thầu dự án đầu tư xây dựng, đã chọn được nhà thầu nhưng nhà thầu hủy, không thực hiện nữa. Về quy định công ty phải tổ chức đấu thầu lại nhưng không kịp tiến độ. Do đó, công ty tôi dự định mua vật tư và thuê đơn vị gia công làm.

Cho tôi hỏi, công ty tôi có vi phạm quy định về không tổ chức đấu thầu hay không? Mức phạt như thế nào?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 1 Luật Đấu thầu quy định các trường hợp thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

Trường hợp gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu thì phải tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu (kể cả sau khi hủy thầu).

Bài viết cùng chủ đề: