Chi tiết câu hỏi :

Dãy phòng trọ của tôi có 10 phòng đến nay chưa ai được nhận trợ cấp khó khăn do COVID-19, mặc dù đã đăng ký và làm giấy tờ từ đầu tháng 8/2021. Tôi đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Khác

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương trả lời vấn đề này như sau:

Theo kết quả xác minh của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Thuận An, hiện tại UBND phường Thuận Giao đã lập danh sách bổ sung đối với các trường hợp đúng đối tượng mà chưa được hỗ trợ theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND và Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND, trong đó có ông Lê Văn Thế.

Danh sách đã được UBND thành phố Thuận An phê duyệt và sẽ chi hỗ trợ cho người dân.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: