Chi tiết câu hỏi :

Tôi đăng ký đổi Giấy phép lái xe quốc tế và đã làm đúng các bước trên trang web hướng dẫn, tài khoản của tôi cũng đã bị trừ tiền lệ phí. Theo quy định, sau 5 ngày tôi được nhận Giấy phép lái xe, nhưng quá ngày quy định tôi vẫn chưa nhận được. Xin hỏi, bao giờ tôi nhận được Giấy phép lái xe? Hiện tra cứu trên hệ thống thì ông không thấy có hồ sơ nào đang được giải quyết.

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Giao thông vận tải

Bộ Giao thông vận tải trả lời vấn đề này như sau:

Qua tra cứu dữ liệu hồ sơ xin cấp Giấy phép lái xe quốc tế trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, ông Ngô Minh Lượng nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép lái xe quốc tế vào ngày 13/7/2020, thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đã được hệ thống Giấy phép lái xe quốc tế gửi email từ chối hồ sơ ngày 15/7/2020 vào địa chỉ email ông đã cung cấp với nội dung: “Ảnh chân dung chưa đủ nhận dạng; chữ ký không nhận dạng. Đề nghị đăng ký lại…”.

Do đó, Giấy phép lái xe quốc tế không được cấp cho ông, hồ sơ của ông được chuyển về trạng thái chờ hoàn tiền để bộ phận thanh toán sẽ thực hiện hoàn tiền lệ phí cấp Giấy phép lái xe quốc tế cho ông theo quy định.

Căn cứ theo mã hồ sơ và mật khẩu được gửi qua email, ông Lượng có thể truy cập vào địa chỉ cổng dịch vụ công để kiểm tra trạng thái hồ sơ của mình. Để được cấp Giấy phép lái xe quốc tế theo quy định, đề nghị ông nghiên cứu phần hướng dẫn và hoàn thiện đăng ký lại.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: