Chi tiết câu hỏi :

QCVN 01:2019/BXD về quy hoạch xây dựng có nêu cách tính mật độ xây dựng là tỷ lệ diện tích chiếm đất của các công trình kiến trúc chính trên diện tích lô đất. Xin hỏi, diện tích chiếm đất được hiểu là diện tích bao của mặt bằng tầng trệt hay là diện tích của hình chiếu bằng của mái công trình?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 1.4.20 QCVN 01:2009 quy định: “Mật độ xây dựng thuần là tỷ lệ chiếm đất của các công trình kiến trúc chính trên diện tích lô đất (không bao gồm diện tích chiếm đất của các công trình ngoài trời như tiểu cảnh trang trí, bể bơi, bãi (sân) đỗ xe, công trình hạ tầng kỹ thuật”.

Diện tích chiếm đất là diện tích của hình chiếu bằng của mái công trình.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: