Chi tiết câu hỏi :

Tôi được xác định là trường hợp F2, nhận quyết định cách ly tại nhà trong 14 ngày. Sau 14 ngày cách ly, tôi được cấp giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly phòng chống dịch Covid-19. Vậy, trong thời gian cách ly tôi có được hưởng chế độ ốm đau đối với người bị cách ly y tế hay không? Nếu được hưởng chế độ thì hồ sơ cần những gì?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

BHXH TP. Đà Nẵng trả lời vấn đề này như sau:

Điều 25 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định về điều kiện hưởng chế độ ốm đau như sau:

“1. Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau.

2. Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền”.

Như vậy, đối với những trường hợp có yêu cầu điều trị do dương tính với Covid-19, được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền cấp Giấy ra viện hoặc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật BHXH và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế thì người lao động được giải quyết hưởng chế độ ốm đau.

Đối với người được yêu cầu cách ly y tế mà không bị mắc bệnh truyền nhiễm, không phải là trường hợp ốm đau và không phải điều trị. Trường hợp này, hiện nay không có trong quy định của Luật BHXH và chưa có văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền nên chưa được giải quyết hưởng chế độ ốm đau.

Bài viết cùng chủ đề: