Chi tiết câu hỏi :

Học sinh THCS, học kỳ I học tại trường không có môn tin học. Sang học kỳ II học sinh chuyển trường, trường mới có tổ chức dạy học tự chọn môn tin. Xin hỏi, học sinh này có phải kiểm tra, chấm điểm học kỳ II môn tin học không, có phải tổng kết điểm học kỳ II, cả năm môn tin không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5/5/2006, môn Tin học là môn học tự chọn (không bắt buộc) cấp trung học cơ sở (lớp 6, 7, 8, 9).

Đối với trường hợp như trên, khi học sinh chuyển trường (trường chuyển đến có dạy môn Tin học), học sinh phải tự bổ sung kiến thức đã học tại học kỳ I (như đã cam kết khi chuyển trường) và tiếp tục tham gia học môn Tin học học kỳ II tại trường chuyển đến với yêu cầu là môn học tự chọn và có thể không thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả năm học đó.

Đánh giá!
Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: