Chi tiết câu hỏi :

Con của tôi đã học hết học kỳ 1 lớp 8 tại tỉnh Điện Biên theo mô hình trường học mới. Nay con tôi chuyển về tỉnh Nam Định sinh sống, tại đây trường học lại hoạt động theo mô hình hiện hành. Xin hỏi, điểm học kỳ 2 và cả năm ở trường mới chuyển về sẽ được tính như thế nào vì 2 mô hình trường có các môn học khác nhau?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Cách tính điểm ở học kỳ 2 và cả năm ở trường mới chuyển về sẽ được tính theo quy định tại Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó điểm trung bình môn học kỳ 1 của mỗi môn Vật lí, Hóa học, Sinh học được tính bằng điểm trung bình môn học kỳ 1 của môn Khoa học tự nhiên.

Điểm trung bình môn học kỳ 1 của mỗi môn Lịch sử, Địa lí được tính bằng điểm trung bình môn học kỳ 1 của môn Khoa học xã hội.

Bài viết cùng chủ đề: