Chi tiết câu hỏi :

Chủ tịch công đoàn được giảm định mức 3 tiết/tuần, tổ trưởng 3 tiết/tuần. Xin hỏi, vậy trường hợp giáo viên trung học phổ thông kiêm nhiệm chủ tịch công đoàn và là tổ trưởng tổ chuyên môn thì có được giảm định mức 6 tiết/tuần hay không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 26/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông thì tại Khoản 5 Điều 9 quy định: “Để bảo đảm chất lượng giảng dạy và chất lượng công tác, mỗi giáo viên không làm kiêm nhiệm quá 2 chức vụ và được hưởng chế độ giảm định mức tiết dạy của chức vụ có số tiết giảm cao nhất”.

Như vậy, đối với các chức vụ kiêm nhiệm, giáo viên chỉ được hưởng chế độ giảm định mức tiết dạy của chức vụ có số tiết giảm cao nhất.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: