Chi tiết câu hỏi :

Tôi hiện không ký kết hợp đồng lao động, không làm việc tại công ty nào. Nếu tôi muốn tham gia BHXH tự nguyện thì sẽ cần phải làm gì? Mức tiền và phương thức đóng ra sao?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

BHXH TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Trường hợp muốn tham gia BHXH tự nguyện thì bà liên hệ bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của BHXH quận để tham gia.

Hồ sơ cần: Sổ BHXH của người lao động cần tham gia (trong trường hợp đã từng tham gia BHXH).

Về mức đóng BHXH tự nguyện thì mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.

Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (700.000 đồng), cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở (29.800.000 đồng).

Phương thức đóng: Hằng tháng, 3 tháng 1 lần, 6 tháng 1 lần, 12 tháng 1 lần.

Bài viết cùng chủ đề: