Chi tiết câu hỏi :

Công ty tôi tham gia lập báo cáo KTKT công trình phụ trợ trường THPT – hạng mục: Tường rào, cổng, sân vườn, hệ thống cấp thoát nước, cải tạo nhà vệ sinh (phần tường rào, cổng, sân vườn, hệ thống cấp thoát nước chiếm tỷ trọng lớn 80%). Xin hỏi, công trình này thuộc loại công trình dân dụng hay hạ tầng kỹ thuật?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ các quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP  ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng:

Tường rào, cổng, sân vườn, nhà vệ sinh của trường THPT thuộc loại công trình dân dụng.

Về hệ thống cấp thoát nước, nếu hệ thống cấp thoát nước nằm trong các công trình hiện hữu của trường như các tòa nhà sử dụng để học, làm việc của Ban giám hiệu, giáo viên thì chúng là hạng mục của công trình thuộc loại dân dụng.

Nếu hệ thống cấp thoát nước được xây dựng mới, bên ngoài các tòa nhà hiện hữu của trường thì công trình này thuộc loại công trình hạ tầng kỹ thuật. 

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: