Chi tiết câu hỏi :

Năm 1989, công ty chúng tôi (là doanh nghiệp Nhà nước) được UBND tỉnh Hà Sơn Bình giao đất để làm văn phòng và nhà xưởng phục vụ cho sản xuất tại Chương Mỹ, Hà Nội và đã thực hiện nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước bằng nguồn vốn tự có của đơn vị (khối lượng công trình mà đơn vị thực hiện thi công) đính kèm xác nhận của cơ quan thuế năm 1997). Ngày 14/6/1990, đơn vị đã được UBND tỉnh Hà Sơn Bình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm kho, máy nghiền và sản xuất… với thời hạn sử dụng lâu dài. Ngày 23/10/2003, công ty thực hiện cổ phần hóa theo Quyết định số 1385/QĐ của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, chuyển đổi mô hình công ty cổ phần trực thuộc tổng công ty (51% vốn Nhà nước). Ngày 1/7/2020, đơn vị thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do thay đổi tên từ nhà máy thành công ty cổ phần và không thay đổi mục đích sử dụng đất; được UBND thành phố ra quyết định cho thuê đất với thời điểm thuê từ ngày 15/10/1993 (ngày ký quyết định cho thuê là ngày 15/7/2020). Tại Khoản 3 Điều 17 Thông tư số 77/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP: “Trường hợp được Nhà nước giao đất và đã nộp tiền sử dụng đất trước ngày 1 tháng 7 năm 2014, nay có nhu cầu chuyển sang thuê đất thì không phải nộp tiền thuê đất cho thời hạn sử dụng đất còn lại theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP. Trường hợp khi chuyển sang thuê đất mà thời gian thuê đất dài hơn thời hạn sử dụng đất còn lại trước khi chuyển sang thuê đất thì phải nộp tiền thuê đất cho khoảng thời gian kéo dài”. Căn cứ theo các quy định trên, xin hỏi, công ty chúng tôi có thuộc đối tượng không phải nộp tiền thuê đất cho thời hạn sử dụng đất thuê đến hết ngày 15/10/2043 không, và nếu phải nộp thì nộp từ thời điểm nào?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Tài chính

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Các nội dung bà Vũ Thị Nga nêu thuộc trách nhiệm giải quyết của cơ quan Tài nguyên và Môi trường và cơ quan Thuế được quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 25 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; đồng thời, việc giải quyết phải căn cứ vào các hồ sơ, tài liệu cụ thể. Vì vậy, đề nghị bà Nga có văn bản (kèm theo các hồ sơ có liên quan) gửi cơ quan chức năng để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. 

Đánh giá!

Bài viết cùng chủ đề: