Chi tiết câu hỏi :

Từ khi đại dịch bùng phát trở lại cho đến nay, áp dụng theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, tôi cùng với các anh em làm cùng đã phải nghỉ công việc đang làm và ở nhà cách ly chống dịch. Mới đây trên zalo tôi có nhận được công văn về vấn đề hỗ trợ cho người lao động tự do đang làm việc tại địa bàn tỉnh. Và ngày 7/9/2021 tôi liên hệ với phường nơi đang cư trú và có làm giấy tờ để làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ của Nhà nước nhưng phường cho biết, những người đủ điều kiện được nhận hỗ trợ phải đăng ký tạm trú tại địa bàn từ ngày 1/5/2021, mà tôi đăng ký trong sổ lưu trú từ ngày 7/6/2021 nên không được nhận. Tôi mong có thể xem xét lại những trường hợp như chúng tôi vì chúng tôi cũng thất nghiệp gần 2 tháng nay và cũng đã đăng ký lưu trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh trước ngày giãn cách xã hội.

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trả lời vấn đề này như sau:

Sở Lao động – Thương  binh và Xã hội ghi nhận trường hợp của ông để xem xét, đề xuất. Tuy nhiên, theo quy định tại Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh, chính sách hỗ trợ hiện nay chỉ áp dụng đối với đối tượng thường trú, tạm trú, đối với lưu trú thì thời gian lưu trú phải trước ngày 1/5/2021.

Bài viết cùng chủ đề: