Chi tiết câu hỏi :

Tôi tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, đã hợp đồng thực hành khám chữa bệnh tại Khoa Ngoại Bệnh viện tỉnh Tuyên Quang 2 năm. Sau 2 năm, tôi được xác nhận thời gian thực hành và năng lực chuyên môn khám chữa bệnh chuyên khoa ngoại. Tuy nhiên, khi ông tôi làm hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề, Sở Y tế đã không cấp Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh chuyên khoa ngoại cho tôi mà lại cấp Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đa khoa. Phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đa khoa không phù hợp với chuyên môn mà tôi đã được hướng dẫn thực hành và xác nhận. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết trường hợp của tôi

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Y tế

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Điều 15 Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp Chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh quy định về đăng ký thực hành: “Người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề phải đăng ký thực hành phù hợp với văn bằng chuyên môn được đào tạo. Trường hợp là bác sĩ đa khoa thì đăng ký thực hành theo một trong bốn chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi hoặc đăng ký thực hành theo một trong các hệ nội – nhi hoặc ngoại – sản. Trường hợp thực hành theo hệ thì tổng thời gian thực hành là 18 tháng trong đó thời gian thực hành tại mỗi chuyên khoa thuộc hệ ít nhất là 9 tháng liên tục”.

Căn cứ hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề của ông Hứa Minh Phương nộp tại bộ phận một cửa của Sở Y tế, cụ thể:

– Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh có ghi:

Văn bằng chuyên môn: Bác sĩ đa khoa;

Phạm vi hoạt động chuyên môn đề nghị cấp: Bác sĩ đa khoa;

– Văn bằng chuyên môn: Bằng Bác sĩ ngành Y đa khoa, số hiệu 0003572, do Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên cấp ngày 9/3/2017.

– Giấy xác nhận quá trình thực hành số 191/GXNTH do Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang cấp ngày 9/11/2018 xác nhận thời gian thực hành tại Khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang từ tháng 5/2017 đến tháng 11/2018 nhận xét năng lực chuyên môn thực hiện tốt khám bệnh, chữa bệnh bệnh nhân bị các bệnh lý về sọ não, cột sống.

Như vậy Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang thực hiện việc cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số 003213/TQ-CCHN, cấp ngày 1/12/2018 có phạm vi chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đa khoa cho ông Hứa Minh Phương phù hợp với đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, văn bằng chuyên môn và giấy xác nhận quá trình thực hành của ông Hứa Minh Phương và đúng với Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: