Chi tiết câu hỏi :

Tôi xin hỏi, giáo viên đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn mà nghỉ thai sản thì có được hưởng phụ cấp ưu đãi ngành hay không? Hiện nay, căn cứ Điểm c Khoản 3 Điều 13 Nghị  định số 76/2019/NĐ-CP, nhiều địa phương không trả phụ cấp ưu đãi ngành cho cán bộ, quản lý, giáo viên đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn nghỉ thai sản.

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Chế độ phụ cấp ưu đãi của nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập được quy định tại Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/1/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính. 

Tại Điểm b Khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC quy định đối với nhà giáo không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi trong các thời gian sau: “Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP; thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không tham gia giảng dạy liên tục trên 3 tháng; thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên; thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Điều lệ BHXH hiện hành; thời gian bị đình chỉ giảng dạy”.

Đối với nhà giáo trong thời gian nghỉ thai sản theo quy định được hưởng chế độ BHXH theo quy định Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014.

Như vậy, theo quy định này giáo viên nghỉ thai sản không được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề.

Bài viết cùng chủ đề: