Chi tiết câu hỏi :

Vừa qua, tôi phải thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày (có quyết định cách ly). Tôi đã thông báo đến công ty và được yêu cầu tôi phải làm đơn xin nghỉ phép hoặc nghỉ không hưởng lương để thực hiện việc cách ly này. Vậy, yêu cầu trên của công ty là đúng hay sai? Những ngày tôi thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì có được hưởng BHXH không? Người sử dụng lao động có trách nhiệm gì đối với người lao động trong trường hợp này?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 và Khoản 1 Điều 4 Luật BHXH năm 2014 thì BHXH là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ BHXH. Chính sách BHXH được thực hiện với 5 chế độ là ốm đau, thai sản, tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất.

Đối với trường hợp người lao động bị cách ly theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà không thuộc đối tượng có đủ điều kiện để hưởng 1 trong 5 chế độ nêu trên theo quy định của pháp luật sẽ không được hưởng chế độ BHXH.

Việc trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch Covid-19 được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 98 của Bộ luật Lao động 2012, hướng dẫn tại Văn bản số 1064/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 25/3/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Đề nghị ông Quân căn cứ vào quy định trên để thực hiện hoặc liên hệ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố nơi cư trú để được hướng dẫn cụ thể.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: