Chi tiết câu hỏi :

Công ty tôi ký hợp đồng cho thuê xưởng trong 5 năm. Trong hợp đồng quy định, bên đi thuê phải thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, nên bên đi thuê phải làm các thủ tục theo quy định. Như vậy công ty của tôi có phải làm thêm đề án bảo vệ môi trường về việc cho thuê nhà xưởng không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Việc thực hiện các thủ tục về môi trường nói chung và thủ tục về đánh giá tác động môi trường, kế hoạch về bảo vệ môi trường nói riêng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường thuộc trách nhiệm của chủ dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Đề nghị ông căn cứ theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường để nghiên cứu, thực hiện theo đúng quy định.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: