Chi tiết câu hỏi :

Hiện nay việc áp dụng phương pháp khoan ngầm có định hướng vào việc thi công các công trình ngầm như đường điện, đường nước sạch, đường cáp quang đang được áp dụng nhiều thay thế việc thi công bằng phương pháp mở trước đây.

Bộ Xây dựng đang áp dụng các mã định mức khoan đặt ống nhựa HDPE bằng máy khoan ngầm có định hướng đường kính 150-200mm bằng mã AC.36110, AC.36120; khoan đặt 1, 2 đường cáp điện trên cạn bằng mã định mức AC.36211, AC.36212, nhưng giá thành thực tế mà các đơn vị cung cấp dịch vụ khoan cao hơn rất nhiều so với đơn giá mà các địa phương công bố theo mã định mức mà Bộ Xây dựng đưa ra tùy từng đường kính lỗ khoan 50-450mm.

Mặt khác hiện nay các công trình đường điện, đường nước khi thi công ngầm qua đường đều dùng ống thép lồng bên ngoài sau đó mới đặt đường điện, đường nước bên trong. Tôi xin hỏi, vậy khi lập dự toán tôi có thể vận dụng mã định mức khoan tạo lỗ AL.52111 và AL.52112 để luồn ống thép có đường kính đến 80mm và đường kính 168mm được không?

Theo tôi, việc ứng dụng công nghệ khoan ngầm tại các công trình ngầm hóa sẽ hạn chế ảnh hưởng đến người dân, bảo đảm vệ sinh môi trường cũng như đẩy nhanh được tiến độ thi công so với đào đường mở, để áp dụng công nghệ này được rộng rãi cơ quan chức năng cần tính toán đưa ra dự toán định mức đơn giá cho để các chủ đầu tư đưa vào dự án.

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 51 Điều 131 Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng có quy định rõ việc áp dụng hoặc tham khảo hệ thống định mức xây dựng tại các công trình tùy thuộc vào nguồn vốn cụ thể (vốn đầu tư công, vốn Nhà nước ngoài đầu tư công…) sử dụng cho từng công trình.

Đối với những dự án sử dụng vốn khác chủ đầu tư tham khảo hệ thống định mức được ban hành để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng cho phép chủ đầu tư tổ chức xác định các định mức dự toán xây dựng công trình mới, định mức dự toán công trình điều chỉnh làm cơ sở xác định đơn giá xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Do đó, trường hợp định mức ban hành chưa phù hợp như ông Quang nêu trên thì theo quy định có thể tổ chức xây dựng định mức mới hoặc điều chỉnh định mức làm cơ sở lập và quản lý chi phí công trình.

Định mức dự toán công tác khoan đặt ống nhựa HDPE, Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu, xem xét để hao phí định mức phù hợp với giá thị trường.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: