Chi tiết câu hỏi :

Tôi có đăng ký nhận trợ cấp với tổ trưởng nhưng cả đợt 1 và đợt 2 tôi đều không có trong danh sách. Đề nghị chính quyền địa phương xem xét hỗ trợ cho tôi.

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Khác

UBND phường 8, quận Gò Vấp, TPHCM trả lời vấn đề này như sau:

Ông Trần Tuấn Kiệt làm công nhân tại phường 14 (làm cơ khí). UBND phường hướng dẫn ông liên hệ chủ kinh doanh tại nơi cơ sở đóng lập danh sách hỗ trợ. Vợ ông Kiệt làm may mặc ở nhà, kê khai lần thứ 2 vào ngày 3/8 tại khu phố 9.

UBND phường đã liên hệ và hướng dẫn gia đình các nội dung quy định tại Văn bản số 2209/UBND-KT ngày 1/7/2021, Văn bản số 2627/UBND-VX ngày 6/8/2021 của UBND TPHCM về triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của HĐND Thành phố.

Bài viết cùng chủ đề: