Chi tiết câu hỏi :

Tôi là Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phước Dinh. Ngày 7/7/2015, tôi được bổ nhiệm Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự xã. Từ ngày 7/7/2020, tôi có quyết định hưởng phụ cấp thâm niên, nhưng trong thời gian đó tôi nghỉ thai sản. Xin hỏi, tôi có được truy lĩnh tiền phụ cấp thâm niên hay không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Quốc phòng

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Thuận trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ, tại Điểm c Khoản 4 Điều 10 quy định chế độ phụ cấp thâm niên của các chức vụ Ban chỉ huy quân sự cấp xã: Thời gian không được tính hưởng phụ cấp thâm niên bao gồm “thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn quy định của pháp luật về bảo hiểm”.

Theo đó, trong thời gian bà Nguyễn Thị Đan Thanh nghỉ thai sản không vi phạm thời hạn quy định nói trên thì vẫn được hưởng phụ cấp thâm niên (nếu như bà chưa được nhận thì sẽ được nhận truy lĩnh). Vậy bà Thanh cần đến UBND xã Phước Dinh để được hướng dẫn.

Bài viết cùng chủ đề: