Chi tiết câu hỏi :

Công ty tôi tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng gói thầu tư vấn nâng cấp phần mềm hiện hành của công ty. Gói thầu tư vấn trên công ty không muốn nhà thầu tham gia với hình thức liên danh mà phải độc lập thực hiện.

Tuy nhiên, tôi chưa rõ cần quy định nhà thầu tham gia gói thầu độc lập, không thực hiện liên danh tại đâu trong mẫu hồ sơ mời thầu (áp dụng Mẫu 06 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT). Chương Chỉ dẫn nhà thầu theo quy định là không được sửa đổi, tại bảng dữ liệu đấu thầu, công ty dự định quy định nhà thầu tham gia với tư cách độc lập, không liên danh tại mục E-CDNT 11.1 thì có đúng quy định không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 35 Điều 4 Luật Đấu thầu, nhà thầu chính có thể là nhà thầu độc lập hoặc thành viên của nhà thầu liên danh.

Theo đó, khi tham dự thầu (bao gồm cả đấu thầu qua mạng), nhà thầu có thể tham gia với tư cách nhà thầu độc lập hoặc thành viên của nhà thầu liên danh.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: