Chi tiết câu hỏi :

Công ty của tôi mở 1 phòng khám đa khoa, dự kiến thuê lại mặt bằng sàn trung tâm thương mại của khu chung cư. Trong quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của tòa nhà do UBND thành phố phê duyệt “từ tầng 1 đến tầng 6 của tòa nhà bố trí khu sảnh đón, sinh hoạt cộng đồng, trung tâm thương mại, dịch vụ văn hóa giáo dục, văn phòng, khu kỹ thuật và khối thang”.

Như vậy công ty của tôi (làm về lĩnh vực y tế) thuê hoạt động ở đó có hợp pháp không? Trong trường hợp cần thiết phải làm hồ sơ để hoạt động hợp pháp thì công ty chúng tôi sẽ phải thực hiện hồ sơ gì và liên hệ với cơ quan nào?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì tổ chức, cá nhân trong nước được thuê các loại bất động sản của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản; theo quy định tại Điều 25 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì nhà, công trình xây dựng cho thuê phải bảo đảm chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường và các dịch vụ cần thiết khác để vận hành, sử dụng bình thường theo công năng, thiết kế và các thỏa thuận trong hợp đồng.

Đồng thời theo quy định tại Khoản 5 Điều 35 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở về các hành vi nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng nhà chung cư thì không được “tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần sở hữu chung, sử dụng chung của nhà chung cư; tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần diện tích không phải để ở trong nhà chung cư có mục đích hỗn hợp so với thiết kế đã được phê duyệt hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận”.

Ngoài việc đáp ứng điều kiện về chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường và phù hợp với công năng sử dụng của công trình theo quy định nêu trên thì trường hợp người thuê nhà, công trình xây dựng để sử dụng kinh doanh các ngành nghề kinh doanh có điều kiện phải tuân thủ pháp luật và được sự chấp thuận của cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với lĩnh vực đó.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: