Chi tiết câu hỏi :

Tôi làm việc tại một công ty ở tỉnh Tây Ninh, đóng BHYT liên tục trên 5 năm. Nếu tôi nghỉ việc ở công ty và trả lại thẻ BHYT thì quyền lợi BHYT của tôi sẽ như thế nào? Trong thời gian nghỉ việc, tôi chuyển về tỉnh khác và tham gia BHYT gia đình thì tôi có được tính dồn thời gian tham gia BHYT liên tục trên 5 năm không? Nếu trong thời gian tham gia BHYT gia đình tôi đi làm lại ở công ty khác thì quyền lợi BHYT của tôi được giải quyết như thế nào?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

BHXH Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Về giá trị sử dụng của thẻ BHYT, khi bà nghỉ việc tại công ty thì thẻ BHYT của bà sẽ hết giá trị sử dụng kể từ ngày công ty báo giảm lao động tham gia BHXH, BHYT.

Trong thời gian tham gia BHYT hộ gia đình, bà đi làm lại ở công ty khác thì bà phải tham gia BHYT theo đối tượng người lao động ở công ty đó, khi đó thẻ BHYT hộ gia đình của bà sẽ hết giá trị sử dụng.

Như vậy, quyền lợi BHYT của bà vẫn được bảo đảm đầy đủ, thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục vẫn được duy trì nếu giá trị sử dụng của thẻ BHYT lần sau cách thời điểm hết hạn sử dụng của thẻ BHYT trước đó không quá 3 tháng.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 20 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, bà sẽ được cơ quan BHXH hoàn trả tiền đóng BHYT hộ gia đình từ thời điểm thẻ BHYT được cấp theo nhóm người lao động bắt đầu có giá trị sử dụng.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: