Chi tiết câu hỏi :

Tôi xin hỏi, chi phí đưa đón từ cơ sở, địa điểm phát hiện đối tượng phải thực hiện cách ly y tế đến cơ sở cách ly y tế tập trung được quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP có gồm chi phí đưa người hoàn thành cách ly từ cơ sở cách ly tập trung về nhà không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Y tế

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8/2/2021 của Chính phủ đã nêu rõ “chi phí đưa đón từ cơ sở, địa điểm phát hiện đối tượng phải thực hiện cách ly y tế đến cơ sở cách ly y tế tập trung”, quy định này không bao gồm chi phí đưa đón người hoàn thành cách ly từ cơ sở cách ly tập trung về nhà.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: