Chi tiết câu hỏi :

Tôi có 13 năm tham gia quân đội, đã nhận chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Khi xuất ngũ về địa phương tôi không tham gia công tác, nay tôi đã 60 tuổi và có nguyện vọng nộp lại chế độ trợ cấp đã nhận theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg để đóng tiếp BHXH tự nguyện. Tôi xin hỏi, tôi có được cộng nối thời gian công tác trong quân đội không? Nếu được thì cần những giấy tờ gì?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp ông Long hỏi thì hiện nay chưa có quy định đối với các trường hợp người lao động không công tác tại xã đã nhận trợ cấp một lần theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ có nguyện vọng nộp lại số tiền trợ cấp đã nhận theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg để được tính nối thời gian công tác trong quân đội.

Đánh giá!

Bài viết cùng chủ đề: