Chi tiết câu hỏi :

Bố của tôi đóng BHXH được 11 năm, đang chấp hành án phạt tù. Bố tôi muốn ủy quyền cho mẹ tôi làm thủ tục dừng đóng BHXH và nhận tiền BHXH một lần. Vậy, trong trường hợp này bố tôi có được ủy quyền cho mẹ tôi không? Nếu được thì cần những thủ tục gì?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

BHXH Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định của pháp luật về BHXH và Bộ luật Dân sự năm 2015, người đang chấp hành hình phạt tù được ủy quyền cho người khác lập hồ sơ hưởng BHXH một lần phù hợp với quy định tại các Điều 134 về đại diện, Điều 138 về đại diện theo ủy quyền, Điều 141 về phạm vi đại diện… của Bộ luật Dân sự năm 2015.

Do vậy, trường hợp bố của ông đang chấp hành hình phạt tù, có thời gian đóng BHXH 11 năm, nếu đáp ứng điều kiện sau 1 năm nghỉ việc hoặc sau 1 năm không tiếp tục đóng BHXH tự nguyện và có yêu cầu thì được ủy quyền cho mẹ của ông lập hồ sơ nhận BHXH một lần.

Hồ sơ hưởng BHXH một lần trong trường hợp bố của ông gồm có: Sổ BHXH; Đơn đề nghị theo mẫu số 14-HSB; Giấy ủy quyền (mẫu số 13-HSB).

Sau khi hoàn thiện hồ sơ nêu trên và nộp cho cơ quan BHXH, cơ quan BHXH sẽ căn cứ vào hồ sơ cụ thể của bố ông để xem xét, giải quyết theo quy định.

Bài viết cùng chủ đề: