Chi tiết câu hỏi :

Công ty tôi là công ty TNHH 100% vốn đầu tư nước ngoài. Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà xưởng trên đất, vốn điều lệ trên 20 tỷ đồng. Ngoài nhà xưởng đã xây dựng công ty tôi có thuê thêm 1 nhà xưởng thuộc khu công nghiệp mà công ty đang đầu tư để lắp đặt dây chuyền sản xuất. Do tình hình sản xuất kinh doanh nên một số giai đoạn công ty tôi không sử dụng hết diện tích nhà xưởng. Vì vậy, công ty muốn đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh cho thuê nhà xưởng, văn phòng (mã 6810) để cho thuê lại phần diện tích không sử dụng. Tuy nhiên, khi làm hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư để đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh thì ban quản lý khu công nghiệp trả lời vì hiện tại công ty đang thuê thêm nhà xưởng để sản xuất kinh doanh mà xin đăng ký thêm ngành nghề cho thuê nhà xưởng là không hợp lý. Cho tôi hỏi, ban quản lý khu công nghiệp trả lời như vậy có hợp lý không? Và được quy định tại Thông tư nào?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp thì cơ quan đăng ký kinh doanh ở cấp tỉnh là Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì một trong các nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Đăng ký kinh doanh là hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị doanh nghiệp liên hệ với Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để được hướng dẫn.

Bài viết cùng chủ đề: