Chi tiết câu hỏi :

Tại nơi tôi làm việc, công ty bắt công nhân ở lại công ty làm việc 12 giờ/ngày với năng suất cao khi nhân lực giảm bớt rất nhiều, cho ăn uống không đảm bảo vệ sinh, test COVID-19 nhưng không cho công nhân biết kết quả, đưa người ở ngoài vào công ty để làm việc… Đề nghị cơ quan có thẩm quyền vào cuộc giúp đỡ cho công nhân.

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 24/2018/NĐ-CP ngày 27/02/2018 của Chính phủ quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động thì khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi của người sử dụng lao động vi phạm pháp luật lao động, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, người lao động có thể gửi đơn khiếu nại đến người sử dụng lao động để được thụ lý giải quyết.

Theo quy định thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu là không quá 30 ngày (đối với vụ việc phức tạp thì không quá 45 ngày) vì thế khi sau 30 ngày (hoặc 45 ngày) nếu người sử dụng lao động không có quyết định giải quyết hoặc không giải quyết khiếu nại thì người lao động có thể thực hiện khiếu nại lần 2 đến Chánh Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, nơi đặt công ty đặt trụ sở chính để được giải quyết. 

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: