Chi tiết câu hỏi :

Tôi xin hỏi, trường hợp công chức 2 năm không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đến năm thứ 3 lại được Giám đốc Sở Nội vụ ký điều động sang đơn vị khác công tác thì có đúng quy định không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành thì công chức có 2 năm liên tiếp bị đánh giá, xếp loại ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ công chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thôi việc.

Đánh giá!
Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: