Chi tiết câu hỏi :

Người có quốc tịch Thái Lan và Australia đang sinh sống tại Việt Nam có được tiêm vaccine COVID-19 tại Việt Nam không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Y tế

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Người nước ngoài hiện đang sinh sống tại Việt Nam đều được quyền đăng ký và tiêm vaccine tại các cơ quan, đơn vị, địa phương như công dân Việt Nam nếu nằm trong đối tượng ưu tiên hoặc vùng ưu tiên theo quy định tại Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ ngày 26/2/2021 về mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19 và Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 8/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 năm 2021-2022.

Bài viết cùng chủ đề: