Chi tiết câu hỏi :

Tôi đến công tác tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam từ đầu tháng 3/2016. Ngày 24/12/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội (KTXH) đặc biệt khó khăn, huyện Nam Trà My đã trở thành vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn. Ngày 8/10/2019, Nghị định số 76/2019/NĐ-CP được ban hành, thay thế Nghị định số 116/2010/NĐ-CP và có hiệu lực kể từ ngày 1/12/2019, huyện Nam Trà My không còn thuộc vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn. Tính đến ngày 1/12/2019, thời gian công tác của tôi ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn là 3 năm 9 tháng (không đủ 10 năm theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP). Xin hỏi, trường hợp tôi có nhận được “trợ cấp một lần theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn” khi địa bàn nơi tôi công tác được đưa ra khỏi vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn hay không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn quy định:

“Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều KTXH đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn) thì được hưởng trợ cấp một lần tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trả lương trước khi chuyển công tác hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn) chi trả”.

Trường hợp đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn mà chưa đủ 10 năm, nếu chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn) thì không thuộc diện được hưởng trợ cấp một lần quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP nêu trên.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: