Chi tiết câu hỏi :

Tôi đã khai báo y tế online trên trang khai báo y tế của Bộ Y tế, khi đã khai báo xong thì tôi có cần phải đến UBND xã để khai báo lại không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Y tế

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế thì ông chỉ cần khai báo y tế online trên website: tokhaiyte.vn để phục vụ việc giám sát, truy vết nếu có nghi ngờ mắc Covid-19. Tuy nhiên, do việc áp dụng công nghệ thông tin tại các địa phương có thể chưa được triển khai thống nhất nên đề nghị ông liên hệ với chính quyền địa phương nơi đến để thực hiện.

 

Đánh giá!
Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: