Chi tiết câu hỏi :

Đơn vị của tôi đang đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu A. Trong hồ sơ mời thầu (HSMT) phần Biện pháp tổ chức thi công (nội dung thuộc phần Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật) có thể hiện nội dung: Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh chi tiết sơ đồ tổ chức và nhà thầu phải huy động công nhân là bậc thợ với các cấp bậc phù hợp theo nhu cầu của kế hoạch thi công số lượng công nhân huy động ≥ 30 công nhân.

Các tài liệu kèm theo: Tài liệu chứng minh công nhân có tay nghề bậc thợ; Có chứng chỉ hoặc chứng nhận tập huấn an toàn lao động.

Trong hồ sơ dự thầu (HSDT) của nhà thầu A có nêu đầy đủ các yêu cầu: Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh chi tiết sơ đồ tổ chức; Phần nhân công có kê danh sách 30 công nhân (có cung cấp tài liệu chứng minh công nhân có tay nghề bậc thợ nhưng chỉ có 28 công nhân có chứng chỉ hoặc chứng nhận tập huấn an toàn lao động).

Thành viên trong tổ chuyên gia có 2 quan điểm:

+ Quan điểm 1: Xem nhân sự là nội dung cơ bản (thì được bổ sung tài liệu để làm rõ).

+ Quan điểm 2: Xem nhân sự bao gồm cả chứng chỉ nghề + chứng chỉ hoặc chứng nhận tập huấn an toàn lao động là nội dung cơ bản (thì đánh giá là không đạt).

Xin hỏi, đơn vị tôi có thể cho nhà thầu làm rõ bằng cách bổ sung tài liệu để chứng minh hay không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định việc đánh giá HSDT phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá HSDT và các yêu cầu khác trong HSMT, căn cứ vào HSDT đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ HSDT của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, HSMT có bao gồm nội dung số lượng, trình độ cán bộ chuyên môn chủ chốt, công nhân kỹ thuật trực tiếp thực hiện gói thầu và số lượng thiết bị thi công sẵn có, khả năng huy động thiết bị thi công để thực hiện gói thầu.

Theo hướng dẫn tại Mục 2.2 Chương III các Mẫu HSMT ban hành kèm Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà thầu phải chứng minh rằng mình có đầy đủ nhân sự cho các vị trí chủ chốt đáp ứng những yêu cầu nêu trong HSMT.

Đối với trường hợp ông Nguyễn Huy hỏi, việc lập HSMT, đánh giá HSDT thực hiện theo quy định nêu trên. Theo đó, không bao gồm nội dung đánh giá về lao động phổ thông.

Đánh giá!

Bài viết cùng chủ đề: