Chi tiết câu hỏi :

Tôi là giáo viên Tiếng Anh của Trung tâm Ngoại ngữ ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, có tham gia BHXH, có hợp đồng lao động và tạm ngưng hoạt động theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp. Tôi nghỉ việc không hưởng lương đã 3 tháng nay. Tôi được biết có chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục tư thục. Tuy nhiên Trung tâm của tôi chỉ có giấy phép hoạt động và có đóng thuế. Vậy, nếu không có giấy phép kinh doanh thì tôi có được xem xét hưởng trợ cấp theo diện tạm hoãn hợp đồng lao động không? Nếu không được hưởng thì tôi có thể làm đơn để xin hỗ trợ khác không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 13 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 có quy định điều kiện hỗ trợ với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương:

Điều 13. Đối tượng, điều kiện hỗ trợ: Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục) phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:

– Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1/5/2021 đến ngày 31/12/2021.

– Đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

Đề nghị bà Ca và người lao động đối chiếu quy định nêu trên, nếu thuộc đối tượng và đủ điều kiện được hỗ trợ thì thông báo đến người sử dụng lao động để tiến hành hoàn thiện hồ sơ, thực hiện thủ tục theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg nêu trên để được hỗ trợ.

Bài viết cùng chủ đề: