Chi tiết câu hỏi :

Tôi đã hoàn thành lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 1 từ năm 2012. Xin hỏi, tôi có được sử dụng chứng chỉ này để dạy cấp trung học cơ sở không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1 (cấp cho người hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 1 cho giáo viên dạy nghề và trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 1672/TH-DN ngày 28/8/1992 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) không phải là chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho người dạy cấp trung học cơ sở.

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng Thông tư ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp trình độ đại học ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở.

Sau khi Thông tư được ban hành, nếu có nguyện vọng bà có thể đăng ký học ở những cơ sở đào tạo giáo viên được giao nhiệm vụ để có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho người dạy cấp trung học cơ sở.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: